Caritas "Pomagam Bliźniemu"

KRS: 0000274950
ks. bp. Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin
woj. zachodniopomorskie
powiat: Koszalin
gmina: Koszalin
94 342 36 90
500398444
94 346 21 75
sekretariat.koszalin@caritas.pl
www.pomagamblizniemu.caritas.pl
NIP:669-05-06-452
Regon:040109697
Konto bank.:85 1020 2791 0000 7002 0233 6378
Zarejestrowana:w 2007 roku
Status OPP:od 2007 roku

Wypełnij swój PIT za pomocą darmowego programu PIT Projekt.

Przekaż 1% podatku dla OPP
Caritas "Pomagam Bliźniemu"


Plik instalacyjny: PitProjekt2021Setup.exe [ ~ 4 MB ]
Pobierz i zainstaluj darmowy program z którym łatwo i sprawnie rozliczysz swoje roczne zeznanie podatkowe. Program PIT Projekt 2021 jest rekomendowany przez Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Sp. z o.o.

 

 

  
  

Celem Organizacji Pożytku Publicznego Caritas „POMAGAM BLIŹNIEMU” jest działalność charytatywna prowadzona dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, od poczęcia do naturalnej śmierci.
Tym właśnie zajmujemy się na co dzień. Korzystając z ofiar darczyńców i z ofiarowanego 1% podatku pomagamy na terenie całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej tym, którym nie powiodło się w życiu.

 

Do zadań organizacji należy przede wszystkim: 

prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą.